SLUŽBY

Projektová dokumentácia

Ako jediná spoločnosť na Slovensku v tejto oblasti ponúkame našim klientom vypracovanie celej projektovej dokumentácie čerpacích staníc PHM. Každý jeden projekt je vypracovaný s teamom vysokokvalifikovaných odborníkov podľa potrieb objednávateľa. Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje so žilinskou univerzitou. www.uniza.sk

V rámci projektovej dokumentácie čerpacích staníc PHM:

 • Vypracovanie architektonického projektu
 • Vypracovanie vodohospodárského projektu
 • Vypracovanie proti-požiarného projektu
 • Vypracovanie strojno-technologickej časti
 • Vypracovanie prevádzkového súboru
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku 
 • Vypracovanie prevádzkovej evidencie
 • Vypracovanie havarijného plánu

Realizácia

Základné kamene nášho pracovného procesu je náš vysokokvalifikovaný personál, vyspelá technológia, kvalitné materiály a prísna kontrola kvality. Súčasťou realizácie čerpacích staníc sú aj stavebné práce na mieste určenia.

Tlakové skúšky, skúšky tesnosti

Samozrejmosťou sú pre nás vykonávanie skúšok, ktoré vykonávame na našich čerpacích staniciach podľa oprávnení:

 • Skúšanie netesnosti – LT/AB 1. STUPEŇ
 • Skúšanie vizuálnymi metódami – VT 2. STUPEŇ – A,B: w, PED: w
 • Penetračná kontrola zvarov – PT 2. STUPEŇ – A,B: w, PED: w
 • Vizuálna kontrola termoplastov – VT ThP 2. STUPEŇ
 • Meranie hrúbok ultrazvukom – UTT

Kolaudácia

Vďaka profesionalite sme schopní zabezpečiť úspešnú kolaudáciu našich projektov.

Zaškolenie obsluhy

Správne použitie systému našich čerpacích staníc je zabezpečené školením obslužného personálu priamo už na hotovej čerpacej stanici.

Záručný a pozáručný servis

Našim klientom sme vždy k dispozícii pre pripad záručných a pozáručných opráv. Môžete sa na nás obrátit na našich HOTLINE telefónnych číslach: +421 915 991 778 a +421 917 668 292.

Odborná prehliadka (revízie)

Odborné prehliadky čerpacích staníc sú zákonom stanovené. Naša spoločnosť poskytuje tieto služby v rámci odovdávania zariadenia aj počas celej doby prevádzky v pravidelných intervaloch.

Kalibrácia

V závislosti od typu zariadenia po určitej dobe je potrebné vykonať kalibráciu výdajného stojanu a kontinuálneho merania.