O NÁS

Spoločnosť DJD FUELING SYSTEMS, s.r.o. bola založená v roku 2007, ktorá realizuje výstavbu čerpacích staníc.

Naša firma si vytýčila za cieľ optimalizovať náklady na nákup pohonných hmôt spoločnosti vyššou spotrebou, a nájsť komplexné riešenie skladovania a evidovania PHM.

Poskytované služby a produkty vyhovujú medzinárodným normám. Každý jeden projekt je vypracovaný s teamom vysokokvalifikovaných odborníkov podľa potrieb objednávateľa.

Za uplynulé tri roky sme realizovali 50 kontajnerových čerpacích staníc, 25 nadzemných nádrží, 30 podzemných nádrží. Okrem kontajnerových čerpacích staníc a nádržou sme dodali pre našich klientov mobilné nádrže a realizovali sme špecializované projekty v oblasti olejového hospodárstva.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj inžinierskou činnosťou. V prípade ak klient a projekt to vyžadujú zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a na kolaudačné rozhodnutie. Takto získavajú naši klienti komplexné riešenia.

Vďaka tomu, že máme za sebou veľa úspešných projektov na celom Slovensku pri ktorých sme zabezpečovali kontajnerové čerpacie stanice na kľúč, sme si istí, že nájdeme adekvátne riešenie aj pre tie najnáročnejšie úlohy.

70kontajnerových čerpacích staníc
32nadzemných nádrží
40podzemných nádrží