MOBILNÉ NÁDRŽE

Oceľové a plastové nádrže

Mobilné nádrže sú určené na prevoz PHL (PHM) v menších množstvách. Objem nádrže je 1000 litrov. Vyhotovenie obalu nádrže môže byť z plastu alebo z ocela. Oceľové nádrže aj plastové nádrže našej spoločnosti zodpovedajú normám STN 65 02 01, STN 33 20 31.

Médium

diesel-icon
olej-icon
adblue-icon