NADZEMNÉ NÁDRŽE

NEDELENÉ NADZEMNÉ NÁDRŽE

djd-single-eco

Nedelené nadzemné nádrže sú komplexné riešenie na skladovanie, evidovanie, a na výdaj PHL. Výdajný stojan a strojovňa sú namontované na základové rámy ktoré sú napojené na nádrž.

DELENÉ NADZEMNÉ NÁDRŽE

delene-nadzemne

Delené nadzemné nádrže sú komplexné riešenie na skladovanie, evidovanie, a na výdaj PHL aj pre verejnosť. Výdajné stojany a strojovňa sú namontované na základové rámy ktoré sú napojené na nádrž.